Liên hệ với chúng tôi

Trung Tâm Đào tạo và khảo thí Ngoại Ngữ Quốc Tế

Địa chỉ: P.412, Trường Trung cấp Xiếc Việt Nam, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0877.323.666

Email: pts.nnvn@gmail.com

website: ngoainguvietnam.com